Imago suhtetöö baaskoolituse I taseme III moodul.
Toimumisaeg 1.-4. august, 2022 

Imago suhteteraapia on loodud PhD Harville Hendrixi poolt ja sisaldab erinevaid psühholoogiateooriaid alates Freudist kuni tänapäeva neuroteadlasteni ning aitab need teadmised panna praktikasse. Baaskoolitusel õpitakse Imago teooriat ning seda, kuidas juhendada Imago dialoogi kahe inimese vahel, et vestlus toimuks turvaliselt, teineteist mõistvalt ning suhtesse tuleks rohkem selgust ja usaldust.

Imago suhtetöö baaskoolituse I tase koosneb 12-päevasest väljaõppest, mis on jaotatud kolmeks mooduliks.

I moodulile on oodatud kõik huvilised, kel soov tutvuda Imago suhteteooria baasteadmiste ja praktiliste oskustega. Moodulil saab ülevaate sellest, miks me armume, miks tekivad tülid, kuidas mõjutab lapsepõlv meie tänaseid suhteid, mida me suhtes olles enim vajame ja miks me seda ei saa, kuidas me ise oma mitteteadlike käitumistega teeme suhet veelgi pingelisemaks. Õpime, kuidas luua suhet, mis on rahuldust pakkuv ja turvaline. 

Kes võiksid Imago suhtetöö baaskoolitusel osaleda?
Kõik täiskasvanud inimesed, kes soovivad teadlikult luua turvalisi suhteid ja teisi sel teel aidata. Eriti oodatud on psühholoogid, nõustajad, psühhiaatrid, terapeudid, sotsiaaltöötajad, koolitajad, õpetajad ja kõik, kes töötavad inimestega ning on huvitatud kaasaegsetest suhtetöö võtetest, et neid kasutada oma isiklikes suhetes või töös. Koolitus on avatud kõigile, kellel on huvi vaimse tervise vastu ja soov õppida H. Hendrixi poolt loodud Imago teooriat ja praktilisi oskusi.

Baaskoolituse lõpetajatel (kes läbivad kõik III moodulit) on võimalus jätkata II tasemega, et saada rahvusvaheliselt sertifitseeritud Imago suhteterapeutideks. Selleks on vajalik, et oleks täidetud eeltingimused ja lisaks läbida baaskoolituse II tase, mis sisaldab 6-kuulist supervisiooni, sh juhtumivideote esitamist, oma partneriga töötoas “Teekond soovitud armastuseni” osalemist ning selle töötoa assisteerimist.

Eeltingimused, et saada sertifitseeritud Imago suhteterapeudiks.

Imago suhtetöö baaskoolituse I taseme moodulite ajad:
Moodul I (4 päeva): sügis 2021 (kuupäevad täpsustamisel), koolitajad Sille Jõgeva ja Urme Raadik. NB! I mooduli läbimine ei kohusta jätkama II ja III mooduliga
Moodul II (4 päeva): 17.-20. veebruar, 2022. Koolitaja Rebecca Sears USA-st
Moodul III (4 päeva): 1.-4. august, 2022. Koolitaja Rebecca Sears USA-st

Sille Jõgeva (www.sillejogeva.com) ja Urme Raadik (www.urmeraadik.ee) on kogenud kõrgema astme Imago terapeudid, sertifitseeritud Imago koolitajad ja superviisorid. Rebecca Sears (www.rebeccasears.com) on Imago International Faculty juhatuse liige ja Washingtoni üks hinnatumaid suhteterapeute.

Imago suhtetöö baaskoolituse maksumus
Baaskoolituse maksmus kokku on 1800 eurot ja tasumine toimub iga mooduli eest eraldi (600 eurot moodul) hiljemalt kaks nädalat enne vastava mooduli algust.
Registreerumisel väljastatakse arve 25% esimese mooduli maksumusest ning see ei kuulu loobumisel tagastamisele. Esimese makse tasumine tagab koha baaskoolitusel.

Imago suhtetöö baaskoolitust korraldab Eesti Imago Suhteteraapia Ühing.
Lisainfo Karis Ross 5126091 ja Kairi Tozen-Pütsepp 56649571

Registreeru